Separatori masti ulja i naftnih derivata

Za prećišćavanje otpadnih voda, odnosno za uklanjanje masnoća i ulja iz otpadnih voda danas se najviše koriste plastični separatori masti i ulja. Plastika je vodeći materijal za proizvodnju separatora, zato što se tehnologijom spiralnog namotavanja polietilena visoke gustine dobijaju sjajna svojstva materijala koji proizvodu garantuju sigurnu i dugotrajnu upotrebu.

Prešiščavanje otpadnih voda separatorima

Kod otpadnih voda jako je važno uklanjanje masnoća pre nego što vode uđu u kanalizacioni sistem jer se time obezbeđuje normalan protok i sprečava zapušavanje kanalizacije usled zadržavanja masnih naslaga na zidovima cevi.
Odabir separatora masti i ulja vrši se u zavisnosti od količine i tipa zaprljanosti otpadne vode koja se prečišćava, količine vode koju treba prečistiti i dinamike proticanja.

Separatore prema efikasnosti prečišćavanja delimo na:

  • gravitacione
  • separatore sa koalescentnim filterom
  • separatore sa biološkim sunđerom

Ova podela ujedno i definiše princip rada separatora.

Gravitacioni separatori

Gravitacioni separatori su jednostavni i sastoje se od dve komore. Razdvajanje ili separacija vode od ulja vrši se taloženjem, zahvaljujući različitoj specifičnoj gustini vode i ulja. Separacija se odvija tako što se u prvoj komori ulazni tok usporava gde dolazi prvo do odvajanja mehaničkih nečistoća, mulja, peska i sličnih nečistoća, koje formiraju talog ili mulj u prvoj komori. Zatim se u drugoj komori vrši separacija vode od čestica ulja i masti.

Separatori sa kolesacionim filterom

Kod separacije u separatorima sa kolesacionim filterom prečišćavanje je nešto efikasnije. Separacija koja se odvija takođe u dve komore, poboljšana je dodatnim filterom postavljenim između dve komore koji hvata sitnije čestice ulja, tako da se u finalno prečišćenoj vodi postiže prisustvo ulja manja od 5 mg/l.

Separator sa biološkim sunđerom kao filterom za hvatanje još sitnijih čestica ulja postiže efikasnost separacije gde se prisustvo čestica ulja i masti u prečišćenoj vodi kreće od 0,2 mg/l do 0,5 mg/l.
Plastični separatori otporni su na mehaničke udare i grubu manipulaciju, otporni su na atmosferske uticaje i UV zračenje i poseduju veliku termootpornost. U skladu sa uslovima mesta montaže, separatori se mogu postaviti podzemno i nadzemno. Lagani su, pa su njihov transport i ugradnja jednostavni.

Održavanje plastičnih separatora

Tokom eksploatacije, pravilnim održavanjem separatora zadržava se njegova efikasnost u prečišćavanju otpadnih voda od masti i ulja i produžava njegov vek trajanja.
Pravilno i nesmetano funkcionisanje kanalizacionih sistema važno je i sa stanovišta ekologije odnosno bezbednosti ljudi i životnog okruženja, koje bi eventualno trpelo posledice usled kvara ili havarije. Iz tog razloga plastični separatori igraju važnu ulogu, pa je i njihov kvalitet i pouzdanost svojstvo koje im daje prednost u odnosu na druga rešenja.

Naša izuzetna ponuda i način na koji mi pristupamo svim klijentima je iznad uobičajenog profesionalizma, zato što smo svesni vrednosti poverenja koju nam ukazujete.