PLASTICNI PONTONI

Plastični pontoni su savremeno rešenje za konstrukciju osnove za splavove ili objekte na vodi. Plastika je materijal koji naročito u kontaktu sa vodom pokazuje svu svoju prednost u odnosu na druge materijale. Pontone za splavove proizvodimo od polietilen visoke gustine (PEHD)
  • Otpornost na habanje i lomove
  • Bez uticaja sredine (slatka ili slana voda)
  • Otpornost na koroziju
  • Bez održavanja
  • Velika nosivost
  • Bezbedno i sigurno
  • Otpornost na UV zračenje
  • Izdržljivost na niskim temperaturama
pontoni-za-splavove

PLASTICNI PONTONI PROIZVODNI PROGRAM

PONTONI ZA TRIMARANE I KATAMARANE

Pontoni za trimarane i katamarane

Katamarani kao brodovi ili čamci, su konstrukcijski izvedeni kao pontonska plovila sa dva trupa povezana platformom ili mostom. U poređenju sa čamcem iste veličine izvedenog kao jednotrupac, katamarane odlikuje manja masa i manji vodeni gaz.
Trimarane karakteriše glavni trup i dva bočna trupa, konstrukcijski izvedeni kao i kod katamarana. Trimarani se uglavnom koriste za jedrenje ili vodeni prevoz.

PONTONI ZA SPLAVOVE

PONTONI ZA SPLAVOVE

Tokom eksploatacije plastični pontoni su veoma bezbedni, jer je konstrukcijski sigurnost obezbeđena komorama unutar pontona, smeštenih na svakih 1m, kako bi u slučaju prodora vode u jednu komoru ponton i dalje bio u funkciji. Ventil ili odušak, kojim je ponton opremljen, obezbeđuje »disanje« pontona regulacijom temperature između komora unutar pontona i spoljašnje temperature …

ORGINALNA SIROVINA – PONTONE RADIMO NA ALATIMA DUŽINE 6,5 metara

PONTONI ZA RIBNJAKE

PONTONI ZA RIBNJAKE

Plastični pontoni za ribnjake zbog svoje fiziološke inertnosti, ne utiču na kvalitet vode u koju su položeni, ne reaguju sa vodom, ne ispuštaju nikakve mirise, što je sve jako važno sa stanovišta zdravstvene zaštite riba i ekologije uopšte. Njihova otpornost na hemikalije i agresivne fluide dozvoljava bezbednu upotrebu svih sredstava za dezifenkciju koja se u ribnjacima koriste.

PONTONI ZA MARINE

PONTONI ZA MARINE I DOKOVE

Upotreba plastičnih pontona za postavljanje molova i dokova, omogućila je našim klijentima da na jednostavan i bezbedan način učine dostupnim i pristupačnim razne lokacije na vodi, duž obala, na plažama ili na mestima gde je ulaz u vodu otežan. Bilo da se postavljaju na jezeru, moru ili reci, molovi i dokovi postavljeni na plastičnim pontonima, potpuno obezbeđuju stabilnost prilikom kretanja ljudi, vezivanja plovila ili nošenja raznih instalacija …

Burad za splavove

Splavovi kao plutajuće ili statične platforme, zahvaljujući buradima od plastike, koji nose konstrukciju, postali su pojam maksimalnog uživanja na vodi, uz minimalno angažovanje oko održavanja. Sa plastičnim buradima potpuno je prevaziđen problem održavanja i antikorozione zaštite koju zahtevaju metalni burući.
Izbor i dimenzija plastičnih buradi za splavove zavisi prvenstveno od namene splava, predviđene nosivosti splava.

GALERIJA PROIZVODA – PLASTIČNI PONTONI
PLASTIČNI REZERVOARI I CISTERNE

Separatori masti ulja i naftnih derivata

Za prećišćavanje otpadnih voda, odnosno za uklanjanje masnoća i ulja iz otpadnih voda danas se najviše koriste plastični separatori masti i ulja. Plastika je vodeći materijal za proizvodnju separatora, zato što se tehnologijom spiralnog namotavanja polietilena visoke gustine dobijaju sjajna svojstva materijala koji proizvodu garantuju sigurnu i

Plasticne septicke jame

Vreme koje dolazi sve više nas podseća da je jako korisno imati svoje utočište van grada. Komfor na koji smo u gradu navikli često nas sputava da sebe zamislimo na nekom udaljenom mestu u prirodi gde se prvo suočimo sa činjenicom da nećemo imati klasičan vodovod i

Vertikalni plastični rezervoari za vodu

Tehnologija spiralnog namotavanja polietilena visoke gustine (PEHD) i polipropilena (PP) omogućila je proizvodnju  veoma kvalitetnih i dugotrajnih plastičnih  rezervoara koji imaju najrazličitiju primenu. Od skladištenja vode, pitke, tehničke ili kišnice, različitih hemikalija, tečnosti, poput nafte, lož ulja, kiselina, fekalija pa do skladištenja žita, stočne hrane, voća i

Horizontalni plastični rezervoari

Sve veći broj ljudi danas razmišlja o boravku ili životu u prirodnom okruženju, često i na mestima koja su prilično udaljena od grada i gde nema razvijene vodovodne i kanalizacione mreže. Ovakva mesta su potpuno dostupna za normalan život zahvaljujući savremenim rešenjima  za skladištenje tehničke i pitke