Plasticne septicke jame

Vreme koje dolazi sve više nas podseća da je jako korisno imati svoje utočište van grada. Komfor na koji smo u gradu navikli često nas sputava da sebe zamislimo na nekom udaljenom mestu u prirodi gde se prvo suočimo sa činjenicom da nećemo imati klasičan vodovod i kanalizaciju. Rešenje je vrlo jednostavno!

Plastični horizontalni rezervoari – cisterne i vertikalni rezervoari najrazličitije namene, koji se izrađuju savremenom tehnologijom spiralnog namotavanja polietilena visoke gustine i polipropilena, su dobra vest za sve one koji su se odvažili da urade pravu stvar.

Plasticne septicke jame rešenje za kanalizaciju

Kanalizacija više nije problem ukoliko je nema na mestu gde planirate da živite, odmarate se ili radite. Plastične septičke jame garantuju potpunu sigurnost, tokom svog predviđenog veka trajanja od najmanje 50 godina.
Plastične septičke jame su provereno otporne na koroziju, mehaničke udare, grubu manipulaciju, uticaj klime i UV zračenja. Nepropusne su, otporne na uticaj podzemnih voda, različitih hemikalija. Termootporne su u rasponu temperatura od -30°C do +60°C, što je sve jako važno sa stanovišta bezbednosti, ekonomičnosti ali i ekologije.

Visekomorne septičke jame

Protočne ili neprotočne plastične septičke jame su u osnovi horizontalni ili vertikalni rezervoari koji se po narudžbini mogu opremiti dodacima tipa slavine, odušci, ventili, revizioni otvori kao i svim ostali standardnim ili nestandradnim dodaci kojima se opremljuju naši plastični rezervoari.

Protočne septičke jame izrađuju se kao jednokomorne, dvokomorne ili trokomorne.
Dimenzije ili kapacitet septičke jame zavisi naravno od planiranog protoka otpadne vode ili od broja korisnika koji boravi u objektu.

Bez obzira da li se radi o potrebi za skupljanjem odpadne vode ili njenim delimičnim prečišćavanjem, plastične septičke jame su trenutno najbolje rešenje i za mala domaćinstvu i za javne objekte gde boravi veći broj ljudi.

Jednostavan transport, rukovanje i montaža ovako kvalitetnih plastičnih septičkih jama, dodatno podstiču naše klijente da nam se jave i obave porudžbinu.