Pontoni za ribnjake

Proizvodnja ribe danas je veoma isplativ biznis, pogotovo kada se radi o uzgoju ribe u kavezima, vodenim tovilištima. Kavezni sistem omogućava uzgajivačima da na malom prostoru ostvare veliki prinos ribe. Najčešće se koriste plutajući kavezi, koji se sastoje od plutajuće konstrukcije za koju se pričvrsti mreža.

Plutajući kavezi se mogu konstruisati sa radnom platformom ili bez nje. Odličan kvalitet i trajnost plutajuće konstrukcije su preduslov za uspešan i profitabilan uzgoj ribe. Plastični pontoni za ribnjake, kao osnova plutajuće konstrukcije, proizvode se od polietilena visoke gustine (PEHD) koji zahvaljujući svojim fenomenalnim osobinama, obezbeđuje sigurno i bezbedno uzgajanje ribe u kavezima.

Osobine pontona za ribnjake

Pontoni za ribnjake otporni su na slatku i slanu vodu, hemikalije, fiziološki su inertni, termootpornost zadržavaju u opsegu temperatura od -30°C do + 80°C, izuzetno su otporni na udar, mehanička oštećenja i habanje, vek trajanja im je i preko 50 godina, bez posebnog održavanja, otporni su na koroziju, atmosferske uticaje i UV zračenje.

Plastični pontoni za ribnjake zbog svoje fiziološke inertnosti, ne utiču na kvalitet vode u koju su položeni, ne reaguju sa vodom, ne ispuštaju nikakve mirise, što je sve jako važno sa stanovišta zdravstvene zaštite riba i ekologije uopšte. Njihova otpornost na hemikalije i agresivne fluide dozvoljava bezbednu upotrebu svih sredstava za dezifenkciju koja se u ribnjacima koriste.
U skladu sa dimenzijama kaveza, njihovom zapreminom i brojem kaveza povezanih u kavezni sistem, baterije, određuje se neophodan broj pontona i njihova dimenzija.
Proizvodnja plastičnih pontona za ribnjake standardnih i nestandardnih dimenzija, omogućava nam individualni pristup prema svim našim klijentima, i prihvatanje svih vrsta porudžbina.
Svoje karakteristike plastični pontoni zadržavaju i u stajaćim i u tekućim vodam tako da su idealno rešenje za sve lokacije na kojima se ribnjaci mogu postaviti.
Sigurnost pri eventualnom prodoru vode u ponton postiže se konstrukcijskim rešenjem u vidu komora unutar pontona, na svakih 1m, čime u slučaju lokalnog prodora vode ponton zadržava svoju funkciju i ne dolazi do potapanja.
Postoji i dodatna mogućnost, da se ispunom komora sa stiroporom pospeši sigurnost pontona, u slučaju prodiranja vode.
Transport i montaža plastičnih pontona nije zahtevna, a njihova eventualna popravka se uglavnom vrši na lokaciji gde su postavljenje, u vrlo kratkom vremenskom roku.
Naš tim je svim klijentima zainteresovanim za uzgoj ribe na raspolaganju oko dodatnih informacija oko porudžbine pontona, a naši kupci već znaju da tokom upotrebe pontona obezbeđujemo potpunu podršku i odziv u slučaju potrebe.
Ako razmišljate o porudžbini plastičnih pontona za vaš ribnjak, pozovite nas i zatražite individualnu ponudu koju formiramo na osnovu želja i mogućnosti naših budućih klijenata.